Turistički vodiči

TATJANA BURA

HRVATSKI - TALIJANSKI

MOB: 098 / 95 09 398

ZOJA RADIĆ

HRVATSKI - ENGLESKI - RUSKI

zoya_radic@yahoo.com

MOB: 091 / 14 14 523 

ANTE ŠIMIĆ

HRVATSKI - ENGLESKI

MOB: 098 / 13 95 532

SUNČICA COKARIĆ

HRVATSKI - TALIJANSKI

Suncica.Cokaric@hrt.hr

MOB: 099 / 797 2062 

NIKOLINA LONČAR

HRVATSKI - ŠPANJOLSKI

nikolina.loncic1989@outlook.com

MOB: 092 / 161 1814

MARKO JUKIĆ

HRVATSKI - ENGLESKI

jukic20@gmail.com

MOB: 095 / 597 4687

LUCIJA PETROVIĆ

HRVATSKI - ENGLESKI

lucija.pet@gmail.com

MOB: 091 / 572 9387

SANDRA RAŠETINA

HRVATSKI - ENGLESKI

sandrarasetina@gmail.com

MOB: 095 / 598 9804

MARTINA VUJNOVIĆ

HRVATSKI - ENGLESKI

martinka22@gmail.com

MOB: 099 / 857 4727

ANTEA BOŠNJAK

HRVATSKI - ENGLESKI

antea.bosnjak@gmail.com

MOB: 091 / 152 1873

JELENA KAIĆ

HRVATSKI - ENGLESKI

info@nostratours.com

MOB: 091 / 974 0130

MILENKO STANIĆ

HRVATSKI - ENGLESKI

info@nostratours.com

MOB: 098 / 162 3926