FOTO: DREAM DIVISION
Informacije

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje TZ grada Knina uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. 
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Knina. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: TZ grada Knina, Dr. Franje Tuđmana 24, 22300 Knin
  • elektroničkom poštom: info@tz-knin.hr
  • donijeti osobno u ured TZ grada Knina

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Kriteriji za utvrđivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Interni akti

Statut TZ grada Knina

Poslovnik o radu Skupštine TZG Knina

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu TU TZG Knina

Pravilnik o radu TZG Knina

Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZG Knina

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

Javni pozivi, natječaji i obavijesti

19.04.2024.

JAVNI POZIV

za uvrštavanje u kalendar događanja za ljeto 2024.

Turistička zajednica Grada Knina poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe koje svojim djelovanjem doprinose kulturnom, edukativnom, umjetničkom, društvenom, športskom ili nekom drugom sličnom sadržaju da dostave popis događanja koja planiraju organizirati tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2024. godine.

Program događanja za ljeto 2024. bit će objavljen na široj javnosti lako dostupan način kako bi naši građani, ali i svi posjetitelji Grada bili pravovremeno upoznati s aktivnostima i događanjima tijekom ljetnih mjeseci.

15.03.2024.

JAVNI POZIV 

za sudjelovanje na Uskršnjem sajmu

Turistička Zajednica grada Knina poziva sve zainteresirane izlagače da se pridruže Uskršnjem sajmu, koji će se održati u subotu, 30.03.2024.godine  u vremenu od 9.00 do 13.00 sati.

Mjesto održavanja manifestacije je park kod kružnog toka.

Za sudjelovanje na sajmu potrebno je ispuniti prijavnicu,  te ispunjenu i potpisanu prijavnicu dostaviti e-mailom na adresu: info@tz-knin.hr ili osobno u ured Turističke Zajednice grada Knina na adresi: Tuđmanova 24, najkasnije do 25. ožujka 2024. godine. Prijavnice bez potpisa neće se razmatrati!

Za dodatne informacije, stojimo na raspolaganju u uredu Turističke zajednice Grada Knina ili na broj telefona: 022/664-822, svakim radnim danom od 07:00h do 15:00h.

21.11.2023.

JAVNI POZIV

za sudjelovanje na Božićnom sajmu

Turistička Zajednica grada Knina poziva sve zainteresirane izlagače da se pridruže  Božićnom sajmu, koji će se održati 09.12.2023. i 16.12.2023. na igralištu OŠ dr. Franje Tuđmana od 9.00 do 12.00 sati.

Za sudjelovanje na sajmu potrebno je ispuniti prijavnicu, koja je sastavni dio ovog poziva (2.stranica). Ispunjenu i potpisanu prijavnicu je potrebno dostaviti e-mailom na adresu: info@tz-knin.hr ili osobno u ured Turističke Zajednice grada Knina na adresi: Tuđmanova 24, najkasnije do 02. prosinca 2023. godine.

25.09.2023.

JAVNI POZIV

za sudjelovanje na manifestaciji u sklopu obilježavanja Međunarodnog tjedna djeteta u Kninu

Turistička zajednica Grada Knina u suradnji s Gradom Kninom i Gradskim koordinacijskim odborom Akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“ poziva sve zainteresirane udruge da se pridruže manifestaciji u sklopu obilježavanja Međunarodnog tjedna djeteta u Kninu.

Dječji tjedan obilježava se od 02. do 08. listopada svake godine, a ove godine se povezuje s obilježavanjem Europske godine vještina. Brojnim aktivnostima za djecu ističe se značaj razvoja vještina u najranijoj dobi djece na području umjetnosti i društvenih znanosti, prirodnih znanosti, tradicionalnih umijeća, ekologije i održivog razvoja, inovativnosti, empatije i filantropije.

Mjesto održavanja manifestacije je Trg Ante Starčevića u Kninu.

Vrijeme održavanja manifestacije je 07. listopada 2023. 

Rok za prijavu je 02. listopada 2023.

05.09.2023.

Turistička zajednica grada Knina objavljuje

JAVNI POZIV

za sudjelovanjem na Edukaciji za certificiranog vodiča interpretatora

Prijave dostaviti najkasnije do 15. rujna 2023. godine na adresu:

Turistička zajednica grada Knina

Dr. Franje Tuđmana 24

22300 Knin

s naznakom:

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA EDUKACIJI ZA CERTIFICIRANOG VODIČA INTERPRETATORA

ili na mail adresu: director@tz-knin.hr

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

11.08.2023.

JAVNI POZIV
za sudjelovanje na sajmu tradicijskih proizvoda i gastro ponude „KRKAfest“

Turistička Zajednica grada Knina poziva sve zainteresirane izlagače da se pridruže prvom sajmu tradicijskih proizvoda i gastro ponude u sklopu KRKAfesta, koji će se održati u subotu, 26.08.2023. na Marunuši od 16:00 do 22:00 sati.

Mjesto održavanja manifestacije je Marunuša.

Zainteresirani će izlagati proizvode na štandovima koje osigurava organizator. Štandovi se ustupaju bez naplate od strane organizatora prema dogovoru i u skladu s kapacitetima.

Javni poziv i prijavnica za sudjelovanje na Krkafestu 26.08.2023

27.04.2023.

Na temelju odredbe čl. 18., toč. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (''Narodne novine'' br. 52/19, 42/20), odredbe čl. 23. i 39. Statuta Turističke zajednice Grada Knina (¨Službeni glasnik Grada Knina¨ br. 17/2020) te odluke Turističkog vijeća Turističke zajednica Grada Knina, broj 33/2023 od 27.04.2023., Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Knina dana 27.04.2023. objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Knina

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 8 dana, a počinje teći prvi sljedeći dan od dana objave javnog natječaja na službenoj internet stranici TZ Grada Knina i objave obavijesti o natječaju na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči Turističke zajednice Grada Knina.

20.06.2022.

Odluka o izboru i imenovanju direktorice Turističke zajednice Grada Knina

24.05.2022.

Na temelju odredbe čl. 18., toč. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (''Narodne novine'' br. 52/19, 42/20), odredbe čl. 23. i 39. Statuta Turističke zajednice Grada Knina (¨Službeni glasnik Grada Knina¨ br. 17/2020) te odluke Turističkog vijeća Turističke zajednica Grada Knina, broj 30/2022 od 24.05.2022., Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Knina dana 24.05.2022. objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Knina

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 8 dana, a počinje teći prvi sljedeći dan od dana objave javnog natječaja na službenoj internet stranici TZ Grada Knina i objave obavijesti o natječaju na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči Turističke zajednice Grada Knina.

17.03.2022.

Javni poziv za kandidiranje prema programu "Potpore događanjima" u 2022. godini

Rok za podnošenje kandidatura sukladnoj lokalnoj Turističkoj zajednici je 21. travnja 2022. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 21. travnja 2022. godine).

Arhiva:

Odluka o pobjednicima Javnog poziva za najbolje okićene kuće, balkone i poslovne prostore

Odluka o finalistima Javnog poziva za najbolje okićene kuće, balkone i poslovne prostore

Javni poziv za najljepše okićene kuće i okućnice, balkone i izloge poslovnih prostora- PRIJAVNICA

Javni poziv za najljepše okićene kuće i okućnice, balkone i izloge poslovnih prostora

Javni poziv i prijavnica za izlaganje u sklopu Kraljevske utrke 2020.

Odluka o pobjednicima Javnog poziva za najbolje dekorirane kuće i okućnice, balkone i izloge

Javni poziv i prijavnica za najljepše okićene kuće i okućnice, balkone i izloge poslovnih prostora

Poziv i prijavnica za Božićni sajam 2019.

Javni poziv za iskazivanje interesa za obuku za dizajn i izradu suvenira

Javni poziv za iskazivanje interesa za obuku turističkih pratitelja/ica (voditelja/ice putovanja)

Javni poziv za iskazivanje interesa za obuku turističkih vodiča

Javni poziv za iskazivanje interesa za obuku voditelja/icu turističke poslovnice

Javna nabava

Plan javne nabave za 2020. godinu

Izjava o nepostojanju sukoba interesa-Marko Jelić, predsjednik Turističkog vijeća

Izjava o postojanju sukoba interesa TZ Knin

Plan javne nabave za 2019. godinu

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa direktorica

Izjava o postojanju sukoba interesa

Izjava o sukobu interesa_Anto Milišić

Izjava o sukobu interesa Romana Marković

Izjava o sukobu interesa_Zdenka Gugo

Projekti

Kulturna i prirodna baština – resurs za razvoj turizma

Studija o potencijalu kulturne i prirodne baštine i Marketinška strategija

Intervencijski plan grada Knina

Izvješća

2023.

Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa rada TZG Knina za 2023.

Rebalans 2023.

Izvješće o radu direktora TZG Knina za 2023.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

2022.

Financijsko izvješće TZG Knina 2022.

Izvješće o radu direktora i TZG Knina za 2022.

Izvješće o izvršenju programa rada TZG Knina za 2022.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

2021.

Izvješće o radu i financijsko izvješće TZG Knina 2021.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

2020.

Izvješće o radu i financijsko izvješće TZG Knina 2020.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

2019.

Registar ugovora javne nabave 2019.

Izvještaj o financiranju projekata i programa za 2019. godinu

Izvješće o radu i financijsko izvješće TZG Knina 2019.

2018.

Izvješće o radu i financijsko izvješće TZG Knina 2018.

2017.

Izvješće o radu i financijsko izvješće TZG Knina 2017.

Program rada

Godišnji program rada TZG Knina za 2024.

Godišnji program rada TZG Knina za 2023.

Godišnji program rada TZG Knina za 2022.

Godišnji program rada TZG Knina za 2021.

Godišnji program rada s financijskim planom TZG Knina za 2020.

Godišnji program rada s financijskim planom TZG Knina za 2019.

Godišnji program rada s financijskim planom TZG Knina za 2018.

Ostali dokumenti

Natječaj za izbor i imenovanje pomoćnika/ice direktorice Turističke zajednice Grada Knina

Odluka o izboru i imenovanju direktorice Turističke zajednice grada Knina

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja intervjua

Natječaj za izbor i imenovanje direktora-ice Turističkog ureda TZG Knina 24.2.2021.

Odluka o poništenju Javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Knina

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja i intervjua

Natječaj za izbor i imenovanje direktora-ice Turističkog ureda TZG Knina

Upute za privatne iznajmljivače i OPG-ove koje pružaju usluge smještaja vezano uz gospodarske mjere

Upute za vlasnike kuća za odmor i stanovnike općina i gradova u vezi prijave gostiju u eVisitor

Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

01.01.2020. Fond nagrada i izvučeni brojevi

Fond nagrada za humanitarnu tombolu za Antu Duila

Obavijest o obukama u području turizma

Javni poziv i prijavnica za sudjelovanje na Krkafestu 26.08.2023