FOTO: DREAM DIVISION
Informacije

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje TZ grada Knina uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. 
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Knina. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: TZ grada Knina, Dr. Franje Tuđmana 24, 22300 Knin
  • elektroničkom poštom: info@tz-knin.hr
  • donijeti osobno u ured TZ grada Knina

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Kriteriji za utvrđivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Obavijesti

Odluka o izboru i imenovanju direktorice Turističke zajednice grada Knina

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja intervjua

Natječaj za izbor i imenovanje direktora-ice Turističkog ureda TZG Knina 24.2.2021.

Odluka o poništenju Javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Knina

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja i intervjua

Natječaj za izbor i imenovanje direktora-ice Turističkog ureda TZG Knina

Upute za privatne iznajmljivače i OPG-ove koje pružaju usluge smještaja vezano uz gospodarske mjere

Upute za vlasnike kuća za odmor i stanovnike općina i gradova u vezi prijave gostiju u eVisitor

Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

01.01.2020. Fond nagrada i izvučeni brojevi

Fond nagrada za humanitarnu tombolu za Antu Duila

Obavijest o obukama u području turizma

Interni akti

Statut TZ grada Knina

Poslovnik o radu Skupštine TZG Knina

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu TU TZG Knina

Pravilnik o radu TU TZG Knina

Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZG Knina

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

Javni pozivi

Odluka o pobjednicima Javnog poziva za najbolje okićene kuće, balkone i poslovne prostore

Odluka o finalistima Javnog poziva za najbolje okićene kuće, balkone i poslovne prostore

Javni poziv za najljepše okićene kuće i okućnice, balkone i izloge poslovnih prostora- PRIJAVNICA

Javni poziv za najljepše okićene kuće i okućnice, balkone i izloge poslovnih prostora

Javni poziv i prijavnica za izlaganje u sklopu Kraljevske utrke 2020.

Odluka o pobjednicima Javnog poziva za najbolje dekorirane kuće i okućnice, balkone i izloge

Javni poziv i prijavnica za najljepše okićene kuće i okućnice, balkone i izloge poslovnih prostora

Poziv i prijavnica za Božićni sajam 2019.

Javni poziv za iskazivanje interesa za obuku za dizajn i izradu suvenira

Javni poziv za iskazivanje interesa za obuku turističkih pratitelja/ica (voditelja/ice putovanja)

Javni poziv za iskazivanje interesa za obuku turističkih vodiča

Javni poziv za iskazivanje interesa za obuku voditelja/icu turističke poslovnice

Javna nabava

Plan javne nabave za 2020. godinu

Izjava o nepostojanju sukoba interesa-Marko Jelić, predsjednik Turističkog vijeća

Izjava o postojanju sukoba interesa TZ Knin

Plan javne nabave za 2019. godinu

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa direktorica

Izjava o postojanju sukoba interesa

Izjava o sukobu interesa_Anto Milišić

Izjava o sukobu interesa Romana Marković

Izjava o sukobu interesa_Zdenka Gugo

Projekti

Kulturna i prirodna baština – resurs za razvoj turizma

Studija o potencijalu kulturne i prirodne baštine i Marketinška strategija

Intervencijski plan grada Knina

Izvješća

Izvješće o radu i financijsko izvješće TZG Knina 2020.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Registar ugovora javne nabave 2019.

Izvještaj o financiranju projekata i programa za 2019. godinu

Izvješće o radu i financijsko izvješće TZG Knina 2019.

Izvješće o radu i financijsko izvješće TZG Knina 2018.

Izvješće o radu i financijsko izvješće TZG Knina 2017.

Program rada

Godišnji program rada TZG Knina za 2021.

Godišnji program rada s financijskim planom TZG Knina za 2020.

Godišnji program rada s financijskim planom TZG Knina za 2019.

Godišnji program rada s financijskim planom TZG Knina za 2018.