FOTO: IVO BIOČINA, HTZ
Rijeka Krka

Čarobna i enigmatična rijeka. Zrači svojom meditativnom mirnoćom sve do slapova, a tamo se mirnoća pretvara u snagu koja oduzima dah.

Jedna je od najljepših i najneobičnijih, ali i najzagonetnijih europskih rijeka. Njeni najljepši ukrasi- slapovi nisu tek fizičke zapreke u vodenom toku, nego živa bića koja se rađaju, rastu i umiru. Krka ima 2 sutoka, 5 pritoka, 7 slapova i 11 jezera, a po brojnosti ribljih vrsta najbogatija je rijeka jadranskog sliva i cijenjena je kao ihtiološki spomenik najviše svjetske kategorije. Osim toga, Krka je prvorazredni spomenik prirode po brojnosti i raznovrsnosti ptica pa spada među najvrjednija ornitološka područja Europe.