FOTO: DAVOR ŠARIĆ
Rijeka Krčić

Krčić je desetak kilometara duga rječica koja izvire u jakim krškim vrelima u podnožju Dinare, a tok joj mjestimice poprima izgled dubokog i slikovitog kanjona. Duž njenog korita nalaze se sedrena slapišta, od kojih je najveći i najljepši posljednji slap- Topoljski buk, ispod kojeg izvire rijeka Krka. Slap je visok 22 metra, a poznat je i kao "Veliki buk" i "Krčić". Zahvaljujući 15km dugoj makadamskoj cesti uz rijeku Krčić, koju je izgradio car Napoleon prije nešto više od 200 godina, romantični kanjon Krčića uz tok krške ljepotice, sa svojim slapovima i mlinicama, jedno je od najprivlačnijih izletničkih odredišta.