Lov i ribolov

Iskonska divljina

Područje hrvatskog Podinarja avantura je i istinski užitak za svakog ljubitelja lova, a izvori rijeka Cetine i Krke, kao i Burumska i Šarena jezera odlična su mjesta i za najizbirljivije ribiče. Ribolov može biti rekreacijski, ali i sportsko-natjecateljski.

Lov na kninskom području

Na području cijele Hrvatske lovstvo i lovni turizam posebno su regulirani, stoga je neophodno da se lovcima i njihovoj pratnji pridruži službena osoba u vidu lovočuvara ili vlasnika lovne licence za pojedino lovište. Lovačka udruga “Dinara” Knin postoji već više od 100 godina, a gospodari površinom od oko 500 km2 različite konfiguracije, od polja na 200m nadmorske visine, do planine na 1831m nadmorske visine. Lovište je nastanjeno zecom, srnećom divljači, divljom svinjom, lisicom, vukom, divljom mačkom, te povremeno medvjedom i divokozom. Od pernate divljači sa jarebicom, patkom, a sezonski šljukom i prepelicom.

Uvjeti za stjecanje prava lova za lovce su sljedeći:

 • da je podmirio sve svoje obveze (financijske i radne),
 • da ima iskaznicu za lovnu godinu,
 • da se nalazi na popisu sudionika skupnog lova koji se uz Dopuštenje za lov nalazi kod lovnika. Da bi lovnik dobio dozvolu za slijedeći lovni dan dužan je dostaviti Zapisnik o izvršenom lovu za prethodni lovni dan. Grupe putem lovnika ili eventualno pojedinac koji ne dostave na vrijeme ispunjen Zapisnik o izvršenom lovu, u prostorije udruge,  neće dobiti Dopuštenje za lov za idući lovni dan. Svi koji budu lovili bez Dopuštenja za lov i ne budu na popisu sudionika u skupnom lovu smatrat će se krivolovcima.( Pravilnik o uvjetima i načinu lova NN 62/06).

Uporaba lovačkih pasa u lovištima dozvoljena je prema »Pravilniku o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov NN 62/06». Za lovačke pse goniče obavezno zatražiti Dozvolu za uporabu lovačkih pasa goniča u lovištu od LU «Dinara» Knin.
Svi lovci su dužni pridržavati se Zakona o lovstvu i svih pravilnika proisteklih iz zakona, a naročito Pravilnika o uvjetima i načinu lova NN 62/06 i Pravilnika o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja NN 68/06.

Lovačka udruga “Dinara”

Tuđmanova 2, 22300 Knin

Tel.+385 22 661 330, +385 91 253 80 35

Mail: predsjednik@lu-dinara.hr

Sportski ribolov

Sportski ribolov u Kninu ima jako dugu i bogatu tradiciju. Sportsko ribolovno društvo Krka Knin danas broji između 150 i 200 članova različitih kategorija. Rad udruge je, uz sportski ribolov, usmjeren i prema brizi za vodotokove, okoliš i očuvanje ribljeg fonda i u interesu je šire društvene zajednice.

RIJEKE:

 • Krka od izvora do nacionalnog parka - potočna pastrva te endemska mekousna pastrva
 • Zrmanja od Kusca do mosta u Erveniku- potočna pastrva
 • Butižnica sa akumulacijom Golubić - potočna pastrva
 • Kosovčica - potočna pastrva
 • Orašnica - potočna pastrva

JEZERA:

 • Šarena jezera - šaran, amur, linjak, štuka, pastrva
 • Akumulacijsko jezero Golubić - potočna pastrva
 • Burumska jezera – šaran, amur, štuka, linjak 

Športsko Ribolovno Društvo Krka Knin

Tuđmanova 2, 22 300 Knin

Tel. +385 (0)97 6653 895

Mail: srukrka@globalnet.hr