Zakonska regulativa

TZ grada Knina pripremila je ažurirane informacije o zakonskoj regulativi za građane koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, a možete ih preuzeti u nastavku.
Sve dodatne materijale vezane za propise iz turizma možete pronaći na stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i na stranicama Ministarstva turizma (www.mint.hr).

>> Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (neslužbeno pročišćeni tekst); (NN 52/19; NN 42/20)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (NN 44/22)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22)
 • ​Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 136/21)
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)
 • ARHIVA  

>> Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (neslužbeno pročišćeni tekst); (NN 52/19) (NN 144/20)

Provedbeni propisi:

>> Zakon o turističkoj pristojbi (neslužbeno pročišćeni tekst);

(NN 52/19; NN 32/20; NN 42/20)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednice (NN 4/22)
 • Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (NN 4/22)
 • Pravilnik o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini (NN 64/21)
 • Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje borave na plovilu koje nije plovni objekt nautičkog turizma (nautičari) (NN 64/21)
 • Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za udružene turističke zajednice za 2020. godinu (NN 138/20)
 • Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu (NN 138/20)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 105/20); Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/20)
 • Pravilnik o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodam (NN 73/20)
 • Pravilnik o sustavu eVisitor (NN 43/20)
 • Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19)
 • ARHIVA