FOTO: DREAM DIVISION
24.05.2022.

Natječaj za izbor direktora/ice Turističke zajednice Grada Knina

Na temelju odredbe čl. 18., toč. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (''Narodne novine'' br. 52/19, 42/20), odredbe čl. 23. i 39. Statuta Turističke zajednice Grada Knina (¨Službeni glasnik Grada Knina¨ br. 17/2020) te odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Knina, broj 30/2022 od 24.05.2022., Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Knina dana 24.05.2022. objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Knina

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 8 dana, a počinje teći prvi sljedeći dan od dana objave javnog natječaja na službenoj internet stranici TZ Grada Knina i objave obavijesti o natječaju na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči Turističke zajednice Grada Knina.