Srednjovjekovne utvrde

Utvrda Glavaš

Sjeverno od izvora rijeke Cetine, vjerojatno tijekom 14. i 15. stoljeća, sagrađena je tvrđava Glavaš. Mletački ju zemljovidi bilježe pod imenom Dinarić, jer stoji pod Dinarom. Tvrđava je podignuta radi nadzora važnog trgovačkog puta prema Bosni, te je predstavljala prvu crtu obrane prema nadirućoj turskoj vojsci. Na području utvrde pronađeni su vrijedni arheološki artefakti.

Bračića utvrda

Bračića utvrda je udaljena 100 metara zračne linije od lokaliteta Crkvina (Biskupija). Podignuta je tijekom 14. stoljeća, te je zbog svoga položaja najčešće korištena kao promatračnica nad okolnim prostorom, a danas je prepoznatljiva građevina biskupijskoga područja.

Utvrda Trošenj

Trošenj Grad se nalazi na desnoj obali rijeke Krke i pripadao je knezovima Šubićima Bribirskim. Sagrađen je kako bi se branio i nadgledao strateški važan most koji je prelazio preko rijeke Krke do utvrde Nečven.