FOTO: SHUTTERSTOCK

Zakoni i podzakonski akti

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19); dopune (NN 42/20)

Provedbeni propisi:

  • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice - neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 23/17) ; (NN 72/17)
  • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)
  • Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) ; (NN 124/10) ; (NN 15/13) ; (NN 65/13)
  • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)
  • ARHIVA

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19)

Provedbeni propisi:

Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19); dopuna (NN 32/20); dopune (NN 42/20)

Provedbeni propisi:

  • Pravilnik o sustavu eVisitor (NN 43/20)
  • Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/20)
  • Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19)
  • ARHIVA