FOTO: SHUTTERSTOCK

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Šibensko– kninske županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Šibensko– kninske  županije. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijamaObrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije ili Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacije kojeg možete poslati na adresu:

  • Turistička zajednica Šibensko– kninske županije,
    Fra Nikole Ružića bb,
    22000 Šibenik
  • donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice Šibensko– kninske županije radnim danom od 7:30 do 15:30 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

 

Službenik za informiranje: Katarina Aleksić

Tel: +385 22 219 072

 

Godišnja izvješća ZPPI

Godišnje izvješće ZPPI za 2020.

Godišnje izvješće ZPPI za 2019.

Godišnje izvješće ZPPI za 2018.

Godišnje izvješće ZPPI za 2017.