Lovačka udruga “Dinara”

Naziv: Lovačka udruga “Dinara”
Adresa: Tuđmanova 2, 22300 Knin
Tel./Mob.: +385 22 661 330  - +385 91 253 80 35
E-Mail: predsjednik@lu-dinara.hr
WeB: http://www.lu-dinara.hr

Lovačka udruga “Dinara”  Knin postoji već više od 100 godina. Gospodari površinom od oko 500 km2 različite konfiguracije, od polja na 200 m nadmorske visine, do planine na 1831 m nadmorske visine (najviši vrh Hrvatske).
Lovište je nastanjeno zecom, srnećom divljači, divljom svinjom, lisicom, vukom, divljom mačkom, a povremeno medvjedom i divokozom.

Od pernate divljači sa jarebicom, patkom, a sezonski šljukom i prepelicomUvjeti za stjecanje prava lova za lovce su slijedeći:

    da je podmirio sve svoje obveze (financijske i radne),
    da ima iskaznicu za lovnu godinu,
    da se nalazi na popisu sudionika skupnog lova koji se uz Dopuštenje za lov nalazi kod lovnika. Da bi lovnik dobio dozvolu za slijedeći lovni dan dužan je dostaviti Zapisnik o izvršenom lovu za prethodni lovni dan. Grupe putem lovnika ili eventualno pojedinac koji ne dostave na vrijeme ispunjen Zapisnik o izvršenom lovu, u prostorije udruge,  neće dobiti Dopuštenje za lov za idući lovni dan. Svi koji budu lovili bez Dopuštenja za lov i ne budu na popisu sudionika u skupnom lovu smatrat će se krivolovcima.( Pravilnik o uvjetima i načinu lova NN 62/06).

Uporaba lovačkih pasa u lovištima dozvoljena je prema »Pravilniku o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov NN 62/06». Za lovačke pse goniče obavezno zatražiti Dozvolu za uporabu lovačkih pasa goniča u lovištu od LU «Dinara» Knin.
Svi lovci su dužni pridržavati se Zakona o lovstvu i svih pravilnika proisteklih iz zakona, a naročito Pravilnika o uvjetima i načinu lova NN 62/06 i Pravilnika o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja NN 68/06.

 

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information

Copyright © 2011 - TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KNINA

Downlaod Premium Themes