Upute svim iznajmljivačima za 2015. godinu, koje će, nadamo se, biti od koristi i uputiti na prava i obveze koje isti imaju.

Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju za 2015. godinu

Razdoblje sezone:  01. siječanj – 31. prosinca 2015

5,00 kn

 

Pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

 

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba koja nije obrtnik ili trgovac pojedinac.

 

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge:

1.       Usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u što se ne ubrajaju pomoćni kreveti,

2.       Usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina

3.       Usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

 

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog ureda.

Zahtjev se predaje UREDU DRŽAVNE UPRAVE ŠIBENSKO – KNINSKE ŽUPANIJE, SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, ISPOSTAVA KNIN, Dr. Franje Tuđmana br. 2,

tel.: 022/ 244 311, 022/ 244 327, fax.: 022/ 244 328, e-mail: ispostava-knin@udu-skz.hr

 

ZDRAVSTVENA POTVRDA

Po novom pravilniku, od 05. srpnja 2014 godine, privatni iznajmljivači nisu više dužni imati liječničku potvrdu za obavljanje ove djelatnosti.

 

OBVEZE IZNAJMLJIVAČA NAKON DOBIVANJA RJEŠENJA

Iznajmljivač je dužan istaknuti standardiziranu ploču za označavanje vrste i kategorije objekta. Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji,

ugostitelj naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.

Proizvođaču je potrebno poslati:

·         Kopiju uplatnice,

·         Kopiju rješenja o kategorizaciji,

·         Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.

Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva:

  1. Kordun - marketing d.o.o.(Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: prodaja-lav@kordun.hr)
  2. Jaguar d.o.o.(Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: jaguar@post.htnet.hr)
    za ploče: 1. Hotel; 2. Depandansa hotela; 3. Integralni hotel – Udruženi; 4. Difuzni hotel; 5. Soba u domaćinstvu; 6. Apartman u domaćinstvu; 7. Studio apartman u domaćinstvu; 8. Kuća za odmor u domaćinstvu; 9. Kamp u domaćinstvu;
  3. Binar d.o.o.(Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: binar@st.htnet.hr
    za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Studio apartman u domaćinstvu
  4. Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: reklame.mikic@gmail.com
    za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Soba u domaćinstvu; 3. Kamp u domaćinstvu; 4. Studio apartman; 5. Kuća za odmor

 

Ostale obveze iznajmljivača:

 

-          Formirati cjenik usluga, pridržavati se istaknutih cijena te cjenik vidljivo istaknuti u svakoj smještajnoj jedinici.

-          Izdati račun za svaku pruženu uslugu s naznačenom vrstom pruženih usluga, količinom i cijenom (Paušalni platioci boravišne pristojbe staviti naznaku – Boravišna pristojba uključena u cijenu)

-          Voditi knjigu Evidencija o prometu, gdje se upisuju svi izdani računi, bez obzira jesu li naplaćeni ili ne. Evidencija se vodi na obrascu EP.

-          Voditi knjigu Popis gostiju, koja se može voditi u obliku uvezane knjige ili u elektroničkom obliku. U popis gostiju se upisuju svi gosti.

-          U roku od 24 sata od dolaska gostiju prijaviti Turističkoj zajednici boravak svakog gosta (na temelju obrazaca koje izdaje Turistička zajednica), te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak. Prijave i odjave mogu se dostavljati osobno ili elektroničkim putem, na mail josipa@tz-knin.hr

 

UPLATA BORAVIŠNE PRISTOJBE - PAUŠALNO

Boravišna pristojba, u paušalnom iznosu (Zakon o boravišnoj pristojbi NN 152/08, Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2015. godinu NN 102/15) također ovisi o razredu turističkog mjesta, konkretno za Knin iznosi 210,00 kn po glavnom ležaju te ne ovisi o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni ležajevi oslobođeni su plaćanja boravišne pristojbe. Turistička zajednica grada Knina vodi evidenciju naplate boravišne pristojbe i dostavlja uplatnice za uplatu, u 3 rate, s rokovima dospijeća 31.07, 31.08, 30.09.

Paušalni iznos boravišne predstavlja umnožak broja kreveta (osnovnih), koeficijenta razreda turističkog mjesta i propisanog iznosa u kunama.

 

UPLATA TURISTIČKE ČLANARINE

Prema čl. 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, NN 88/10), osobe koje pružaju usluge smještaja dužne su platiti turističku članarinu.

Prema Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN 122/09), sva mjesta s područja grada Knina pripadaju u razred C i plaćaju članarinu po stopi od 0,16%.

Članarina se plaća prema ukupnom prihodu koji je ostvaren u jednoj godini (prema Evidenciji prometa).

 

Nadamo se da će Vam ovo biti poslovno uspješna godina te da ćemo imati dobru suradnju!

 

Turistička zajednica grada Knina

 

 

 

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information

Copyright © 2011 - TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KNINA

Downlaod Premium Themes