Demo Image

Objavljeni javni pozivi Grada Knina za dodjelu potpora u turizmu, poljoprivredi i gospodarstvu

Grad Knin uputio je javne pozive za dodjelu potpora u turizmu, poljoprivredi i gospodars tvu, a podijelit će se ukupno 800 tisuća bespovratnih sredstava. Pozivi su otvoreni do 1. studenoga, odnosno do iskorištenja sredstava. Turistički ured TZG Knina poziva sve zainteresirane, a osobito potencijalne prijavitelje za javni poziv za potpore u turizmu, ukoliko trebaju administartivnu podršku da nam se slobodno obrate. Rado ćemo Vam pomoći! Molimo samo da se prethodno najavite putem e-maila info@tz-knin.hr ili nazovete na 022 664 822. 

TURIZAM
 

U cilju razvoja i unapređenja turističke ponude Grad Knin dodjeljuje sredstva potpore u 2019. godini za slijedeće namjene:

MJERA 1. – Potpore za izgradnju bazena,
MJERA 2. – Potpore za poboljšanje uvjeta-povećanje postojeće kategorizacije i
MJERA 3. – Potpora pokretanju obavljanja ugostiteljske djelatnosti na postojećem
obiteljskom poljoprivredom gospodarstvu

Korisnici potpora za mjeru 1. i 2. mogu biti trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koji pružaju turističke usluge smještaja te fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja u turizmu-privatni iznajmljivači, sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojim se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

Korisnici potpora za mjeru 3. mogu biti Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (u daljnjem tekstu: OPG) upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji su ishodili Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, izdano od strane nadležnog tijela (u daljnjem tekstu: Rješenje).

Više informacija: http://www.knin.hr/javni-poziv/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-u-turizmu/

 

GOSPODARSTVO 

U cilju razvoja malog gospodarstva, Grad Knin dodjeljuje sredstva potpore u 2019. godini „POTPORE 2019“, koje se dodjeljuju sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU, br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine – o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 352/1) za slijedeće namjene:

MJERA 1. – Potpora novoosnovanim gospodarskim subjektima;
MJERA 2. – Potpora za podmirenje troška stručnog osposobljavanja, polaganja stručnog i
majstorskog ispita te prekvalifikacija i dokvalifikacija;
MJERA 3. – Potpore poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama;
MJERA 4. – Potpora za nabavu nove opreme te za uređenje i adaptaciju prostora u kojem se
obavlja djelatnost;
MJERA 5. – Potpore za izradu prijavne dokumentacije koja će se financirati iz EU sredstava.

Više informacija: http://www.knin.hr/novosti/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-u-gospodarstvu/

 

POLJOPRIVREDA 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava potpore poljoprivredi proizvodnju na području Grada Knina u 2019. godini.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se za:

Mjera 1. POTPORE MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA
Mjera 2. POTPORE OČUVANJU I PROŠIRENJU STOČNOG FONDA
Mjera 3. POTPORA KAPITALNIM ULAGANJIMA U SEKTORU BILJNE
PROIZVODNJE
Mjera 4. POTPORA IZRADE PRIJAVNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE KOJI ĆE
SE PRIJAVLJIVATI ZA SREDSTVA EU FONDOVA
Mjera 5. POTPORA ULAGANJU U PRERADU VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH
PROIZVODA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU
 

Više informacija:http://www.knin.hr/novosti/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-u-poljoprivredi/

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information

Copyright © 2011 - TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KNINA

Downlaod Premium Themes