Demo Image

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava

  Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva. Ministarstvo turizma objavilo je natječaj Konkurentnost turističkog gospodarstva koji za cilj ima potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju produljenja sezone, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva.

Za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma u ukupnom iznosu od 23.700.000 kuna. Korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge te fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Program je sastavljen od četiri mjere, od kojih svaka ima različitu namjenu sufinanciranja:

    Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti u hotelima (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, pansion, turistički apartman, difuzni hotel i integralni hotel), kampovima (kamp, kamp odmorište i hostel i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj), seljačkim domaćinstvima i objektima u domaćinstvu (soba, apartman, studij apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu)
    Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma
    Mjera C– sigurnost (javno dostupna defibrilacija u ugostiteljskim objektima)
    Mjera D – prepoznatljivost (plasman otočnih proizvoda kroz turizam)

Javni poziv otvoren je do 31. svibnja 2016. a sve potrebne informacije dostupne su na webu Ministarstva turizma http://www.mint.hr/default.aspx?id=370

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information

Copyright © 2011 - TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KNINA

Downlaod Premium Themes