Demo Image

Dani vizaulne kulture na Kninskoj tvrđavi

Dani vizualne kulture na kninskoj Tvrđavi održat će se 03.-07.svibnja 2016. godine. Manifestacija Knin Fortress Visual Culture Days potiče poduzetništvo u lokalnoj zajednici,razvoj održivog - kulturnog, ruralnog i ekološkog turizma. U želji za opće društvenom korisnošću, razvojem destinacije i prekogranične suradnje sa BiH, pristupilo se inovativno formama vizualne kulture

– npr. fotografskom umjetničkom izričaju putem kojeg se predstavlja moderna vizija grada Knina i Šibensko kninske županije, povezuju sve dionike s ciljem korisnosti i zajedničke ekspanzije u budućnosti. Stipendisti / sudionici manifestacije, predstavit će putem radionica u galeriji svoje fotografije gradova iz kojih dolaze. Kroz godinu organizirat će se izložbe o manifestaciji i predstavit širom Hrvatske imeđunarodno, fotografije Šibensko kninske županije, svih posjećenih gradova i lokaliteta.

PROGRAM

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information

Copyright © 2011 - TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KNINA

Downlaod Premium Themes