Demo Image

Uvođenje novog informacijskog sustava za prijavu i odjavu turista eVisitor

S ciljem centralizacije podataka o turistima i pojednostavljenja samog procesa prijave i odjave turista te nadzora nad uplatom boravišne pristojbe, Hrvatska turistička zajednica zajedno sa sustavom turističkih zajednica i ostalim dionicima izradila je informacijski sustav eVisitor za čiju su punu primjenu ispunjeni i zakonski preduvjeti.

Pravni temelj za uspostavu tog sustava je novi Pravilnik o načinu vođenja popisa turista koji je objavljen u Narodnim novinama početkom ovog tjedna. Osim Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice (HTZ) i cijelog sustava turističkih zajednica u njega su uključene i brojne druge javne i državne institucije, poput Porezne i Carinske uprave, Turističke inspekcije, Ministarstva unutarnjih poslova, Državnog zavoda za statistiku i druge.Obveza korištenja sustava od strane obveznika prijave i odjave i turističkih zajednica započinje 01. siječnja 2016. godine te se nakon toga datuma ukidaju alternativni načini prijave i odjave.

Sustav ima svoju zasebnu internetsku stranicu evisitor.hr, koja je već aktivna, a bit će dostupan i kao besplatna web aplikacija. Za pristup je potrebno imati lozinku koju pružatelji smještaja mogu dobiti u lokalnoj turističkoj zajednici, gdje moraju  predočiti identifikacijski dokument i rješenje o pružanju usluga smještaja.

 

Sustav eVisitor će biti središnje mjesto na kojem će pružatelji usluga na jednostavan način, bez dodatnih troškova, moći izvršiti sve svoje obveze prema nadležnim tijelima, a u planu je da se sustav dogradi dodatnim 'business inteligence' modulima koji će omogućiti još više podataka i kvalitetnije upravljanje destinacijama te turističkom ponudom

 

Očekuje se također i da će taj sustav pridonijeti i smanjenju sive ekonomije u turizmu te boljoj naplati boravišne pristojbe koju turisti u Hrvatskoj plaćaju po noćenju, što čini i jedan od najvažnijih izvora prihoda HTZ-a, a time i za turističku promociju.

Želimo naglasiti da je potrebno da obveznik dodje u nadležnu turističku zajednicu te da prilikom preuzimanja podataka obavezno predoči identifikacijski dokument i rješenje o pružanju usluga.

Trenutni materijali za korištenje sustava objavljeni su putem interneta i to:

http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/eVisitor

Na navedenom linku mogu se preuzeti osnovne informacije o sustavu te informativni letci za korisnike: turističke zajednice i obveznike

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information

Copyright © 2011 - TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KNINA

Downlaod Premium Themes