FOTO: DREAM DIVISION
Informacije

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje TZ grada Knina uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. 
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Knina. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: TZ grada Knina, Dr. Franje Tuđmana 24, 22300 Knin
  • elektroničkom poštom: info@tz-knin.hr
  • donijeti osobno u ured TZ grada Knina

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obavijesti

Obavijest o obukama u području turizma

Javni pozivi

Javni poziv za iskazivanje interesa za obuku za dizajn i izradu suvenira

Javni poziv za iskazivanje interesa za obuku turističkih pratitelja/ica (voditelja/ice putovanja)

Javni poziv za iskazivanje interesa za obuku turističkih vodiča

Javni poziv za iskazivanje interesa za obuku voditelja/icu turističke poslovnice

Javna nabava

Plan javne nabave za 2019. godinu

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa_direktorica

Izjava o postojanju sukoba interesa

Izjava o sukobu interesa_Anto Milišić

Izjava o sukobu interesa_Romana Marković

Izjava o sukobu interesa_Zdenka Gugo

Projekti

Kulturna i prirodna baština – resurs za razvoj turizma

Studija o potencijalu kulturne i prirodne baštine i Marketinška strategija

Intervencijski plan grada Knina